Get Adobe Flash player

polskienglishdeutsch

strona główna     o firmie     polityka jakości

o firmie

polityka jakości

Przedsiębiorstwo IP PROINSTAL Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i budowie systemów grzewczych i instalacji w przemyśle i budownictwie ogólnym oraz w wykonywaniu urządzeń ciśnieniowych podlegających wymaganiom Dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE jak również wykonuje/modernizuje i naprawia urządzenia ciśnieniowe podlegające nadzorowi Dozoru Technicznego.

Uznając, że utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług jest fundamentem owocnej współpracy z Klientami i dalszego rozwoju, IP PROINSTAL Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na jakość gwarantującą w trakcie przetwarzania utrzymania przez wyroby zgodności z wymaganiami; poprzez nowoczesność rozwiązań oraz ekonomikę i bezpieczeństwo realizowanych obiektów i urządzeń.

Dbałość o ciągłe podnoszenie standardów wykonywanych usług przejawia się zarówno na płaszczyźnie zarządzania jak i na wszystkich szczeblach funkcjonowania Przedsiębiorstwa, we wszystkich działaniach pracowników. Każdy pracownik IP PROINSTAL Sp. z o.o. jest świadomy odpowiedzialności za jakość, zna swoją rolę w realizacji przyjętego celu i rozumie wymagania wynikające z tej odpowiedzialności.

Mając na względzie powyższe Kierownictwo IP PROINSTAL Sp. z o.o. ustaliło Politykę Jakości zmierzającą do ustalenia i utrzymania skutecznego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z międzynarodowymi normami, PN-EN ISO 9001:2009 jak również z normą PN EN 3834-2 i AQAP 2110:2006.

Wprowadzenie tego systemu zapewnia, że poprzez ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością umożliwia nam nowoczesne zarządzanie; innowacyjność rozwiązań, jak największą staranność i poprawność pracy naszej firmy, jakość naszych wyrobów i usług odpowiadającym najnowocześniejszym standardom obowiązującym na świecie, dając satysfakcję naszym klientom.

Licząc na pełne zrozumienie przez załogę ważności zagadnienia tj. ciągłego doskonalenia systemu i podwyższania jakości wykonywanych wyrobów/usług Kierownictwo Firmy przyjmuje odpowiedzialność w tym zakresie w stosunku do naszych Klientów.